تا 200 هزار تومان تخفیف در

جشنواره ویژه روز پدر

اسپرسو ساز لواک مدل 340 کد 1090137

4,750,000 تومان

مینی پرسو مسافرتی لواک با کیف کد 1030373

833,000 تومان

اسپرسو ساز خانگی لواک مدل 345 کد 1090011

4,850,000 تومان

قهوه فول کافئین سالیز (0.5 kg) کد 1000265

185,000 تومان

هات چاکلت یک کیلوگرمی سالیز کد 1060004

185,000 تومان

کافی میکس 3×1 سالیز یک کیلوگرمی کد 1050040

185,000 تومان

چای ماسالا سالیز یک کیلوگرمی کد 1050006

185,000 تومان

کاپوچینو سالیز یک کیلوگرمی کد 1050039

185,000 تومان

دانه قهوه 100 درصد روبوستا سالیز کد 1000203

280,000 تومان

قهوه اسپرسو 100 درصد عربیکا سالیز کد 1000207

470,000 تومان

دانه قهوه 80% روبوستا-20% عربیکا سالیز کد 1000208

314,000 تومان

دانه قهوه 50% عربیکا-50% روبوستا سالیز کد 1000258

413,000 تومان

قهوه فول کافئین سالیز (1kg) کد 1000272

280,000 تومان